Najaarsnota 2019

De najaarsnota is een tussentijdse rapportage over de eerste acht maanden van het jaar. In deze tussentijdse rapportage melden wij de voortgang van activiteiten en investeringskredieten en recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de Begroting 2019. Daarmee schetsen wij het financiële kader voor de Begroting 2020.