Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

01 Samenleving

154

140

16

22

47

02 Omgeving

490

-16

19

19

19

03 Organisatie

214

123

70

74

69

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

75

86

143

176

130

Totaal

932

332

247

291

265

ga terug