Najaarsnota 2019

01 Samenleving

In dit onderdeel geven wij de voortgang aan van de realisatie van de activiteiten. Door op de producten aan de linkerzijde te klikken kunt u inzoomen. Hierbij ziet u allereerst de activiteit zoals deze in de Begroting 2019 is opgenomen. Daaronder vindt u vervolgens de voortgang voor wat betreft de inhoud, planning, financiën en risico’s. In geval van afwijkingen wordt dit kort toegelicht.

ga terug