Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

3C. Organisatie en bedrijfsvoering

3C. Organisatie en bedrijfsvoering

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Centraal p-budget

88

Communicatie

6

Correctie Archief

-1

-1

-1

-1

-1

doorschuif BTW Gelders Archief

12

Gerechtelijke uitspraak

65

Projecten ICT

20

Saldo van baten en lasten

190

-1

-1

-1

-1

Totaal resultaat

190

-1

-1

-1

-1

Centraal p-budget
Binnen het centrale p-budget is de verwachting dat verschillende posten niet geheel benut zullen worden in 2019. Daarom wordt voorgesteld nu een deel vrij te laten vallen

Gerechtelijke uitspraak
Betreft de financiële afwikkeling van een gerechtelijke procedure met een voormalig personeelslid. Hierdoor kan een deel van de gevormde voorziening vrijvallen.

Projecten ICT
Dit jaar is de meeste prioriteit gegaan naar het op orde brengen van de informatiebeveiliging en het in samenwerking met de Connectie nemen van de noodzakelijke verbetermaatregelen op de infrastructuur. Hierdoor is een aantal projecten nog niet of later gestart.