Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

2M. Water en riolering

2M. Water en riolering

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Planning GRP 2019

-281

Planning GRP 2020

-483

Toerekening overhead aan product riolering en straatreiniging

60

Voorziening GRP 2019

281

Voorziening GRP 2020

483

Saldo van baten en lasten

60

0

0

0

0

Totaal resultaat

60

0

0

0

0

Planning GRP 2019/ Voorziening GRP 2019

 • Onderhoud   € 48.000

Bijstellingen m.n. voor reinigen en inspecteren en onderhoud IBA’s. Voor reinigen en inspecteren maken we dit jaar een inhaalslag t.o.v. voorgaande jaren. Het onderhoud van de IBA’s valt hoger uit dit heeft o.a. nog te maken met calamiteiten die door laag water bij de IBA’s in de Rosandepolder zijn ontstaan.

 • Eenmalige (onderzoeks) activiteiten € 46.000

Bijstelling m.n. t.a.v. het beheerpakket GBI. Van belang om data op orde te krijgen.

 • Terugkerende (onderzoeks) activiteiten € 0
 • Verbeteringen  € 0                                         
 • Vervangingen   € 30.000

Bijstelling op het vervangen van kolk- en huisaansluitingen. Kosten vallen hoger uit dan verwacht.

 • Reparaties   € 175.000

Bijstellingen m.n. op het uitvoeren van deelreparaties. Dit jaar vindt een inhaalslag plaats op deze werkzaamheden. De werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed

 • Communicatie en beleving   - € 5.000

Dit betreft het uitstel van het opstellen van de Hemelwaterverordening. Deze wordt naar alle verwachting wel in 2020 opgesteld vandaar dat de kosten in 2020 weer worden opgevoerd.

Planning GRP 2020/ Voorziening GRP 2020

 • € 243.000 onderhoud 
 • €   19.000  Eenmalige (onderzoeks) activiteiten  
 • €           0  Terugkerende (onderzoeks) activiteiten          
 • €           0  Verbeteringen 
 • €   40.000  Vervangingen 
 • €   56.000 Reparaties
 • €     5.000 Communicatie en beleving