Najaarsnota 2019

03 Organisatie

3E.Samenwerkingsverbanden

3E.Samenwerkingsverbanden

We verbeteren onze regievoering op de verbonden partijen
Het auditteam voert een intern auditonderzoek uit naar de ambtelijke regievoering op de verbonden partijen. We geven een vervolg aan deze audit door het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

We richten onze rol als opdrachtgever en samenwerkingspartner goed in
Op basis van de bevindingen van de audit en het verbeterplan, werken we een plan uit voor het inrichten van de (ambtelijke) rollen van opdrachtgever en samenwerkingspartner en implementeren deze. We leggen hierbij de nadruk op het bewaken van gemaakte afspraken, het sturen op resultaten en het gevoel van samen. We stemmen hierbij zoveel mogelijk af met de raadsthema-agendawerkgroep Grip op gemeenschappelijke regelingen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=