Najaarsnota 2019

03 Organisatie

3B. Dorpsgericht werken

3B. Dorpsgericht werken

We werken uit hoe we dorpsgericht werken onderdeel maken van onze wijze van werken
We werken uit hoe we invulling geven aan dorpsgericht werken. We gaan na waar en op welke wijze we een dorpsgerichte aanpak al toepassen en bepalen wat we verder nog moeten doen om invulling te geven aan het dorpsgericht werken.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=