Najaarsnota 2019

03 Organisatie

3D. Huisvesting / Gemeentehuis

3D. Huisvesting / Gemeentehuis

We stellen een visie over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie op
Voor de huisvesting van gemeentelijke organisatie (gemeentehuis en gemeentewerf) wordt een huisvestingsvisie opgesteld voorzien van scenario’s. Deze visie wordt u voorgelegd.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Er wordt een bureau geselecteerd die ons gaat begeleiden met het opstellen van de huisvestingsvisie en scenariostudie. De planning is dat dit begin 2020 gereed is.