Najaarsnota 2019

Bijstelling lopende begroting

1D. Gezondheid

1D. Gezondheid

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Afwikkeling maatwerk VGGM kalenderjaar 2018

27

Afwikkeling VGGM 2018

26

Saldo van baten en lasten

53

0

0

0

0

Totaal resultaat

53

0

0

0

0

Afwikkeling maatwerk VGGM kalenderjaar 2018
In 2019 is er op basis van verlening 2018 met de VGGM afgewikkeld. De vaststelling is lager dan de verlening, omdat niet alle (maatwerk) afspraken zijn behaald.

Afwikkeling VGGM 2018
Op 29 mei heeft uw raad onder andere de jaarstukken 2018 van de VGGM ontvangen en besproken. De jaarafrekening toont een voordelige afwikkeling die niet eerder is verwerkt.