Najaarsnota 2019

Investeringskredieten

ICT

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Restant

Dezta Saas (Squit 2020 Wro)

12

8

4

S4SD versie 5

9

8

1

Totaal

21

17

4

Dezta Saas (Squit 2020 Wro)
Het project om Dezta om te zetten naar SaaS wordt in het najaar van 2019 weer opgepakt. Het project heeft vertraging opgelopen bij de implementatie.

S4SD versie 5
De upgrade van de Suite voor Sociaal Domein naar versie 5 is begin 2019 afgerond.