Najaarsnota 2019

Investeringskredieten

Overig

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Restant

Marktkast Oosterbeek 1

17

32

-15

Marktkast Oosterbeek 2

19

7

12

Marktkast + waterp.plein bieb O'beek

15

7

8

Kunstgrasveld Wilhelmina sportpark

450

448

2

Vervanging vloer+stoelen aula O'beek

20

24

-4

Totaal

521

518

3

Marktkast Oosterbeek 1
Noodzakelijke vervanging van de marktkast ten behoeve van  markten en evenementen.
Door de ondergrondse constructie zijn de kosten hoger geweest dan begroot.

Marktkast Oosterbeek 2
Noodzakelijke vervanging van de marktkast ten behoeve van  markten en evenementen.
Door kritisch te kijken naar het feitelijke gebruik van de kast is er een voordeel ontstaan.

Marktkast + waterput bij plein De Klipper Oosterbeek (bibliotheek)
Noodzakelijke vervanging van de marktkast en behoeve van markten en evenementen. Deze kast wordt ook gebruikt voor het bevolkingsonderzoek. Door kritisch te kijken naar het feitelijke gebruik van de kast is er een voordeel ontstaan.

Kunstgrasveld Wilhelmina sportpark
U heeft op 28 februari 2018 besloten om maximaal € 450.000 beschikbaar te stellen voor realisatie van een kunstgrasveld op het Wilhelminasportpark. Het kunstgrasveld is in gebruik genomen en dit krediet wordt dit jaar afgesloten.

Vervanging vloer+stoelen aula O'beek
Financieel is de modernisering van de aula in Oosterbeek afgerond.