Najaarsnota 2019

Investeringskredieten

Riolering

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Restant

Wateroverlast Weverstraat

1.800

1.595

205

GRP riolering Reijmerweg

1.518

1.516

2

GRP riolering Keijenbergseweg Renkum

530

215

315

Raamovereenk.relinen gemeente breed

3

-3

Relinen Utrechtseweg e.o. O'beek

1

-1

Rioolvervanging Brinkweg

29

-29

Vervanging persleidingen

6

-6

Totaal

3.848

3.365

483

Wateroverlast Weverstraat
De werkzaamheden in de Weverstraat zijn zo goed als gereed. Op dit moment vinden in overleg met de werkgroep Weverstraat nog afrondende werkzaamheden plaats.

GRP Rioolvervanging Reijmerweg
De oplevering van het totale project heeft eind 2018 plaatsgevonden. In 2019 zijn nog enkele opleverpunten aangepast. Het project is hiermee gereed en kan afgesloten worden.

GRP riolering DS Gewinweg
De oplevering van dit project heeft in 2018 plaatsgevonden. Het project is gereed en kan afgesloten worden.

Relinen strengen onder N225
De werkzaamheden zijn afgerond en het project kan afgesloten worden.

Rioolvervanging Keijenbergseweg te Renkum
De aanbesteding van het project heeft eind maart plaatsgevonden. De inschrijving van de laagste aannemer was € 120.000 hoger dan het krediet dat hiervoor was aangevraagd. De hogere inschrijving is voornamelijk het gevolg van hogere prijzen te leveren materialen en hogere uurtarieven. Daarnaast is het algehele prijspeil hoger dan verwacht. Voor deze hogere uitvoeringskosten is aanvullend krediet aangevraagd. Na definitieve gunning zijn afgelopen juni de uitvoeringswerkzaamheden gestart.

Raamovereenkomst relinen gemeentebreed
Momenteel wordt gewerkt aan een afwegingskader om weloverwogen keuzes te maken welke wijze van rioolrenovatie het meest passend is op een specifieke locatie. De inspectiegegevens en hydrolyse berekeningen zijn hiervoor input. Op basis van dit afwegingskader wordt het te relinen areaal bepaald wat vervolgens in een raambestek op de markt wordt gezet. In het vierde kwartaal van 2019 zal de voorbereiding starten.

Relinen Utrechtseweg e.o. Oosterbeek
Naast een aantal strengen in de Utrechtseweg moeten ook een aantal strengen in de J.J. Talsmalaan aangepakt worden. Op dit moment vindt een integrale afweging plaats om te komen tot de meest doelmatige aanpak. De mogelijkheden, deelreparaties, relinen of vervangen, worden afgewogen.

Rioolvervanging Brinkweg
Op dit moment vindt de voorbereiding plaats voor de rioolvervanging. De aanbesteding en start van de uitvoering staat gepland voor het derde kwartaal van 2019.

IBA kasteel Doorwerth elektromechanisch en bouwkundig
De IBA’s bij kasteel Doorwerth en de steenfabriek zijn opgeleverd. Het project is gereed en kan afgerond worden.

Vervanging persleidingen
De restlevensduur van de persleiding ‘Hotel Wolfheze’ is n.a.v. onderzoek bepaald voor 20+ jaar. Op dit moment staan er geen vervanging op de planning. Uit onderzoek blijkt wel dat een drietal ontluchters in de persleiding ‘Hotel Wolfheze’ vervangen moeten worden. Deze vervanging staat gepland voor het vierde kwartaal van 2019. Na deze vervanging kan het krediet worden afgesloten.