Najaarsnota 2019

Investeringskredieten

Vastgoed

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Restant

Voorbereiding renovatie gemeentehuis

390

390

Brandweerpost Wolfheze grond

122

122

Brandweerpost Wolfheze bouw

363

363

Brandweerpost Wolfheze install.

204

204

Renovatie gymzaal W.v.Arnhem bouw

191

191

Renovatie gymzaal W.v.Arnhemw instal

82

82

Renovatie sporthal Doorw.bouw

789

789

Renovatie sporthal Doorw.install.

338

21

317

Totaal

2.480

21

2.459

Voorbereiding renovatie gemeentehuis
De verbouwing van de centrale hal en de renovatie van het gemeentehuis gaan voorlopig niet door. Eerst wordt een visie opgesteld om de behoefte te bepalen voor een goede huisvesting, zodat de taken uitgevoerd worden die nodig zijn voor de juiste dienstverlening aan bedrijven en inwoners.

Nieuwbouw Brandweerpost Wolfheze
De brandweerpost te Wolfheze voldoet niet meer aan de huidige eisen en er wordt een nieuwe brandweerpost gebouwd. De aankoop van de grond op het terrein van Pro Persona is gaande. Het perceel valt onder de wet Natuurbescherming. Hierdoor is het gehele proces zeker met een jaar vertraagd. Verdere planvorming omtrent het terrein en het gebouw worden uitgewerkt als de grondaankoop definitief is.
Renovatie gymzaal W.van Arnhemweg
In 2019 was de renovatie gymzaal W. van Arnhem gepland. De werkzaamheden worden een jaar  doorgeschoven. De kosten van deze renovatie worden opnieuw in beeld gebracht, nadat het plan verder is uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Renovatie sporthal Doorwerth
Voor de sporthal Doorwerth is in 2017 een raadsbesluit genomen. Echter voor de sporthal in Doorwerth zijn extra aanpassingen nodig onder andere als gevolg van uw besluit om al het bewegingsonderwijs onder te brengen in de sporthal. De (financiële) consequenties ervan worden onderzocht.