Najaarsnota 2019

Investeringskredieten

Tractie

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Restant

Peugeot Expert groenonderhoud

37

29

8

Peugeot Partner toezichthouder grijs

23

19

3

Peugeot Partner garage en flexauto

21

17

4

Peugeot Expert begraafplaatsen

42

20

22

Peugeot Partner handhaving

21

17

4

Peugeot 2008 toezichthouder groen

14

21

-7

Peugeot  2008 opzichter OHT

20

16

4

Maaimachine ruw terrein

10

10

Toyota Hilux Van 2.4D reiniging 1

28

33

-5

Toyota Hilux Van 2.4D reiniging 2

28

28

Mercedes Sprinter - kraan serv.ploeg

40

49

-9

Maairobot

84

105

-21

Mercedes Sprinter (straatploeg)

74

60

14

Mercedes Sprinter OHT 1

40

39

Mercedes Sprinter OHT 2

40

38

1

Mercedes Sprinter OHT 3

39

38

1

Mercedes Sprinter OHT 4

38

39

-1

Mercedes Sprinter - kraan groen

40

49

-9

Schaffer (algemeen)

38

38

Schaffer (begraafplaatsen)

34

34

Kubota (sport)

27

27

Kubota (algemeen)

27

27

Mercedes printer gesloten bestel

52

52

Totaal

817

756

61

Vervanging tractie

  • Voor de aanschaf van de robotmaaiers is zowel de trekker als de klepelmaaier van Sport verkocht. De opbrengst is opgenomen in het beschikbare budget voor de aanschaf van de robotmaaiers. Dit verklaart de negatieve realisatie van €  21.000. Voor de aanschaf is het budget nagenoeg dekkend.
  • In 2019 moet de trekker die algemeen ingezet wordt, worden vervangen. Verwachting is dat de kosten hoger zullen zijn dan begroot maar dat de overschrijding binnen het tractieplan kan worden opgevangen.
  • De Mercedes Sprinter gesloten bestel is besteld. Verwachte levering eind 2019. (onderschrijding

€ 52.000)

  • Door kritisch te kijken welk voertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van taken zijn sommige voertuigen door lichtere versies vervangen en andere door zwaardere of beter uitgeruste voertuigen. Dit heeft geleid tot over- en onderschrijdingen op het budget. Dit betreft:

Onderschrijding               
€ 8.000 Peugeot Expert Groenonderhoud      
€ 22.000 Peugeot Expert Begraafplaatsen
€ 14.000 Mercedes Sprinter Straatploeg

Overschrijding

€ 7.000 Peugeot 2008 Toezichthouder groen
€ 5.000 Toyota Hilux
€ 9.000 Mercedes Sprinter met kraan ST

€ 9.000 Mercedes Sprinter met kraan groen