Najaarsnota 2019

Investeringskredieten

MFC Doelum

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Restant

MFC 3b4

15.202

14.637

565

Totaal

15.202

14.637

565

MFC Doelum
Voor het bouwkundige deel zijn de werkzaamheden afgesloten en is het krediet al afgesloten.

Een groot deel van de buitenruimte is in 2018 gerealiseerd. Oplevering van de overige buitenruimte vindt plaats kwartaal 4 van 2019, voor ingebruikname van de nieuwe school
De laatste beplanting wordt in de winter 2019/2020 geplant. Zodra de buitenruimte geheel is afgerond kan dit deel van het project ook worden afgesloten.