Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2D. Omgevingsvergunning

2D. Omgevingsvergunning

Omgevingsdienst (ODRA)
De ODRA voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit. Daarnaast geeft de ODRA advies en is ze betrokken bij projecten bijvoorbeeld op het gebied van asbest en energiebesparing bij bedrijven.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Omgevingsdienst (ODRA)
Bewaken van (de voortgang) van het werkprogramma/dienstverlening, zorgen voor afstemming met de andere deelnemers in de gemeente, voorbereiden van de AB- en DB-vergaderingen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=