Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2Q. Bos en natuurbeheer

2Q. Bos en natuurbeheer

Uitvoering dunningen
In de winter van 2018 - 2019 vindt dunning en bosverjonging plaats in de Valckeniersbossen Heveadorp en Wilheminabossen Heelsum.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Is conform uitgevoerd.

Uitvoering bosbeleidsplan
Gedurende de geldigheidsduur van het Bosbeleidsplan wordt elk werkblok (bosgebied) gedund met een interval van vijf jaar. De doelstelling van het Bosbeleidsplan is om 6.3 ha te verjongen. In de aankomende werkronde wordt 2.5 ha van dit bosgebied vernieuwd.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Conform uitgevoerd, restant bosverjonging Valckeniesbossen wordt aangeplant voor 31 december 2019.