Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2G. Milieu en duurzaamheid

2G. Milieu en duurzaamheid

Faciliteren duurzame inwoners-initiatieven bijvoorbeeld in Heveadorp, Nieuwland en Stenen Kruis. Ook duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven en organisaties faciliteren we waar mogelijk. Zo blijven we actief betrokken bij het project Verduurzamen bedrijventerrein Schaapsdrift. Het zijn dit soort initiatieven die aan de basis staan van de transitie naar een CO2-arme samenleving die we de komen de tijd moeten doormaken. Een Renkumse Klimaattop helpt om de beleidsdoelen met de actieve Renkumse samenleving met elkaar te verbinden (zie programma Klimaat en energie). Om deze initiatieven op weg te kunnen helpen en een klimaattop te organiseren zijn handen en expertise nodig. We zorgen voor aanvullende capaciteit om dat te doen met een nieuwe medewerker duurzaamheid. Deze medewerker wordt deels betaald vanuit de afvalbegroting zodat ook zwerfafvalinitiatieven pro-actief ondersteund kunnen worden en er op dat taakveld ruimte ontstaat om in te zetten op een circulaire economie.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Met de Stichting Renkums Beekdal hebben we prestatieafspraken gemaakt over Natuur- en Milieueducatie.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

We blijven gecertificeerd voor de CO2- prestatieladder.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

+

+

+

+

Dit jaar laten we ons certificeren op trede 4 van de ladder.

Realiseren van een bruikbaar en goed gevuld bodeminformatie-systeem (BIS) en zorgen voor een vastgestelde bodemkwaliteitskaart.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

In samenwerking met de woningcoöperatie zetten we in op energiebesparing in de huursector (zie ook programma Energie en Klimaat)