Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie

2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie

Papiergeschiedenis
Om het verhaal over het vervaardigen van papier in Renkum levend te houden ondersteunen we initiatieven voor het verbeteren van de zichtbaarheid/ beleefbaarheid van de cultuurhistorische resten van de Renkumse papiergeschiedenis en de ontwikkeling van een papiermuseum in Renkum. Door de aanwezigheid van die restanten van b.v. papiermolens in het terrein aan te geven ontstaat geleidelijk een 'buitenmuseum' dat onderdeel van een fysiek museum gemaakt kan worden zodra dat in beeld komt.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Renkum als kunstenaarsgemeente
Renkum als kunstenaarsgemeente gaan we in samenwerking met het kunstenaarsplatform inhoud geven. In 2019 zetten we in op een versteviging van het kunstenaarsplatform zodat er gezamenlijk uitvoering gegeven kan worden aan het uitvoeringsplan Cultuurvisie 2017-2020.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Collectieplan
De gemeentelijke collectie is opgebouwd uit werk van de BKR regeling en vroegere aankopen. In 2019 behouden we de waardevolle werken en maken in samenwerking met verschillende partners de collectie digitaal toegankelijk.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Centrum Landschap, kunst en cultuur
We stimuleren de ontwikkeling van een Centrum Landschap, Kunst en Cultuur Renkum. In 2019 neemt de gemeente de bestuurlijke regie op dit project en moet er duidelijkheid zijn over de voortgang van het centrum.

Voortgang: op 20 augustus 2019 zijn er gesprekken geweest met de initiërende partijen. Daarbij is aangegeven dat om diverse redenen (een ervan is vanwege de financiële positie van de gemeente ) het college heeft besloten de initiatieven niet langer te ondersteunen. Hierover bent u middels een raadsbrief d.d. 20 augustus 2019 geïnformeerd.

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

-

-

Landgoederen en buitenplaatsen
De potentiële belevingswaarde van de huidige verschijningsvorm van de landgoederen en buitenplaatsen bevorderen. Door de bezoeker op meerdere niveaus aan te spreken is zowel informatie over het (soms verdwenen) verleden op te roepen maar kunnen zij tevens worden aangesproken in hun mogelijke bijdrage aan het behoud.
Met behulp van provinciale subsidie organiseren we in 2019 en 2020 binnen Gelders Arcadië een theaterfestival/ carrousel waarbij ook het kunstfestival Echo van de Tijd een plek krijgt.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Airborne
In 2019 is het 75 jaar geleden dat de Slag om Arnhem heeft plaatsgevonden. Naast het Airbornemuseum zijn er in onze gemeente nog vele organisaties die zich actief bezig met de Airbornegeschiedenis. We geven samen binnen de Airborneregio met zorg vorm aan het (nieuwe) herdenken en het uitdragen van het verhaal en het overdragen van de kennis. Daarnaast zullen we ook met alle betrokken partijen in de samenleving vorm geven aan de 75e herdenking van de Slag om Arnhem.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

+

=

=

=

De airborne herdenkingen hebben veel meer belangstellenden getrokken dan verwacht.