Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

Wij stellen een plan van aanpak implementatie Omgevingswet op. Dit plan van aanpak geeft aan hoe wij tijdig kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving en wat wij daarvoor moeten doen en wanneer. En hoe we het beschikbare budget gaan inzetten. In 2019 starten wij met een pilot Omgevingsplan, onder andere samen met de ODRA. Daarnaast zorgen wij dat de basis op orde wordt gemaakt; het beleid op orde en digitaal raadpleegbaar voor iedereen. Overige zaken zoals het doorvoeren cultuurverandering/ op orde brengen van ICT/ aanpassen processen heeft wel de aandacht maar krijgt in 2019 geen prioriteit.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

-

-

De pilot omgevingsplan hebben de ODRA en wij niet opgepakt. Over de eisen t.a.v. het omgevingsplan is nog te veel onduidelijk. We hebben onze inzet gericht op het plan van aanpak implementatie Omgevingswet (omgevingsvisie en DSO).

Opstellen Omgevingsvisie met de samenleving in open proces/ dorpsgericht werken
Omdat de Omgevingsvisie een nieuw instrument is, hebben wij hier nog geen ervaring mee. Elders in het land zijn inmiddels wel al enkele Omgevingsvisies opgesteld. De eerste stap zal zijn het bepalen wat voor soort Omgevingsvisie wij willen maken en hoe we de samenleving hierbij gaan betrekken (dorpsgericht werken).

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen
Er zijn verschillende ontwikkelingen waarneembaar die een plek moeten krijgen bij de ontwikkeling en het (her)ontwerpen van dorpscentra en woningbouwlocaties. Denk bij woningbouw aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (gasloos bouwen), vergrijzing - vereenzaming, (langer) zelfstandig wonen (levensloopbestendig bouwen), maar ook een veranderende vraag als het gaat om de prijscategorie van de te bouwen woningen.
Nieuwe ontwikkelingen bieden een kans om binnen de gemeente te komen tot een kwalitatief goed afgewogen woningbouwprogramma.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Projecten
Projecten die dit jaar passeren zijn onder andere: De Hes West/Klingelbeek (Oosterbeek),
Moviera (Oosterbeek), Scholen Bram Streeflandweg (Renkum), Don Bosco/ Groeneweg/ Terrein Kranen (Renkum), Willemse Naaldhout (Wolfheze), projecten van uit Doorwerth centrum (Doorwerth) - Oosterbeek centrum - Renkum centrum.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

-

-

Diverse projecten zijn enigszins vertraagd ondermeer door de stikstofproblematiek en onderbezetting bij de projectmanagers.
- Renkum centrum is afgerond binnen het budget.
- Moviera is verkocht.
- Don Bosco wordt een intentieovereenkomst getekend met alle partijen.
- Het bestemmingsplan Doorwerth centrum heeft ter inzage gelegen.