Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2F. Landschap, natuur en landgoederen

2F. Landschap, natuur en landgoederen

Toegankelijkheid landschap
Het landschap laten ervaren door doelgroepen die dat nu (nog) niet kunnen of willen, bijvoorbeeld door middel van: Klompenpad Kids of een natuurroute voor mensen met een beperking.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

+

-

=

=

Op initiatief van Stichting Renkums Beekdal wordt een natuurroute ontwikkeld in het Renkums Beekdal. Uitvoering waarschijnlijk niet meer in 2019, maar 2020.

Beheer Molenbeeksepad
Ons eerste klompenpad, het Molenbeeksepad, is sinds de start een groot succes. Het onderhoud (beheer, instandhouding, marketing) voor het Molenbeeksepad is afgekocht voor 7 jaar en loopt nu ten einde. Nu komen de kosten van € 3.000,- per jaar voor het Molenbeeksepad voor rekening van de gemeente.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Ontwikkeling landgoederen en buitenplaatsen
Wij stellen voor, in het kader van de tekorten vanuit de septembercirculaire 2018 vanuit het Rijk, om voor de Landgoederenvisie in 2019 geen projecten uit te voeren.  Hierdoor valt € 45.000 vrij in 2019.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

LOP
Tevens stellen wij voor, in het kader van de tekorten vanuit de septembercirculaire 2018 vanuit het Rijk, om € 20.000 vrij te laten vallen. Hierdoor kunnen geen nieuwe initiatieven worden ondersteund.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=