Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2M. Water en riolering

2M. Water en riolering

Visieontwikkeling beekdalen
Vanuit samenwerking met meerdere partijen wordt een visie ontwikkeld op beekdalen. De uitdaging ligt in het feit dat elk beekdal zijn unieke eigenschappen heeft.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

=

=

Visie wordt in samenwerking ontwikkeld. Voorbereidende (participatieve) activiteiten zijn afgerond, visie-stuk wacht op input van participanten. Het niet halen van de planning heeft geen financiële consequenties.

Publiekscampagne ‘Afkoppelen zuivere winst’ opzetten
Het aandeel afgekoppeld particulier bezit vergroten door middel van een publiekscampagne. Inzet van de afkoppelcoach en daarmee het persoonlijk contact draagt bij aan de kans van slagen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Klimaatadaptatie
Maatregelen nemen in het kader van klimaatadaptatie, om de gemeente voorbereid te laten zijn op een toekomst met een veranderd klimaat.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

=

=

Door financiële krapte en daardoor krappe bezetting is het opstellen van een uitvoeringsprogramma ‘on hold’ gezet. Het niet halen van de planning heeft geen financiële consequenties.

Maatregelen nemen ten behoeve van het lokaal verwerken van regenwater
Op locaties waar wateroverlast bestaat of locaties die steeds kwetsbaarder worden voor wateroverlast (gezien intensievere buien) maatregelen treffen om het regenwater weg te laten zakken of af te voeren naar een plek zeer nabij zonder dat het overlast geeft.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=