Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2K. Recreatie en toerisme

2K. Recreatie en toerisme

Toeristisch Platform
Sterker inzetten op samenwerking met de recreatieve sector waarbij het Toeristisch Platform Lage Veluwe een belangrijke rol speelt.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

TVAN
In 2019 maken we samen met TVAN de lokale kwaliteiten van Renkum beter zichtbaar in de promotie activiteiten van het TVAN. Samenwerking met de gemeenten aan de Veluwezoom plus de samenwerking met de Airbornegemeenten zal een rol spelen bij de eisen die Renkum op dat punt aan TVAN stelt.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Fietsknooppuntensysteem
De samenwerking met de regiogemeenten inzake het verbeteren van het fietsknooppuntensysteem wordt voortgezet. Na het vernieuwen van de bebording en het instellen van een 'routebureau' is nu het verbeteren van de fietspaden zelf aan de beurt. Uitvoering daarvan is in hoge mate afhankelijk van externe subsidie.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Landgoederen en buitenplaatsen
Renkum werkt op toeristisch gebied samen met de andere gemeenten aan de Veluwezoom van Wageningen tot en met Brummen. Doel is de landgoederen en buitenplaatsen alsmede het fraaie landschap waarin zij zijn gelegen gebundeld te vermarkten.
Voor de internationale markt zal dat als eerste vorm krijgen door het instellen van een 'metrolijn' Castles & Countryhouses. Dat is een marketingconcept van het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBT) dat zich met name richt op inkomend toerisme uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Airbornetoerisme
Het ondersteunen van initiatieven van de toeristisch/ recreatieve sector, die zijn gerelateerd aan het Airborne-thema, zal nu worden afgezet tegen de bijdrage die zij op leveren binnen de Airborneregio. Daar waar mogelijk stimuleren wij hen elkaars kennis en voorzieningen te gebruiken. Ook initiëren en ondersteunen wij hen om de samenhang in promotie en marketingcommunicatie te verbeteren. Zo werken we aan een gezamenlijke Airborne uitstraling.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

+

=

=

=

Er zijn veel meer bezoekers geweest dan in andere jaren. Glider alleen al trok ca. 50.000 bezoekers.

Toeristische bebording
Zowel binnen de Veluwe Alliantie als in samenwerking met de Stichting Platform Lage Veluwe willen we toeristische bewegwijzering gaan realiseren die aansluit bij de landelijke normen voor toeristische bewegwijzering (de bruine borden). Om budget hiervoor te vinden, wordt de toeristenbelasting verhoogd, zie 1.6.1.2.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=