Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2I. Dierenwelzijn

2I. Dierenwelzijn

Opstellen beleidsdocument dierenwelzijn

  • Kennis verzamelen en bundelen bij één gemeentelijk aanspreekpunt
  • Organiseren brainstormsessie hoe dit onderwerp integraal op te pakken
  • Samen komen tot een modern en werkbaar plan het dierenwelzijn blijvend te verbeteren

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

=

=

Vanwege herprioritering hebben nog geen activiteiten plaats gevonden. Uitvoering naar verwachting 2020.

Uitvoeren beleid dierenwelzijn
Samen met inwoners en partners uitvoeren van het opgestelde beleid dierenwelzijn

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

=

=

Vanwege herprioritering hebben nog geen activiteiten plaats gevonden. Uitvoering naar verwachting 2020.