Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2P. Wegen, straten en pleinen

2P. Wegen, straten en pleinen

Beleid wegen
Een nieuw beleidsplan wegen is in voorbereiding. De vaststelling van het nieuwe beleidsplan wordt voorgelegd in het eerste kwartaal 2020.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=

Planning is uitgelopen, prioriteit lag bij bezuinigingsopgaven.

Inzet extra middelen wegen
In 2019 is € 750.000 beschikbaar gesteld voor het verkleinen van de onderhoudsachterstanden. Deze extra gelden worden ingezet aan de hand van de prioriteringslijst die in 2018 is opgesteld

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Aanleg glasvezel buitengebied
Uitvoering geven aan de aanleg van glasvezel in het buitengebied door Glasvezel Buitenaf. Verwacht werd dat de uitvoering van dit project in 2018 zou plaatsvinden. In 2019 zal naar verwachting nog gestart worden met de daadwerkelijk aanleg.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Aanbesteding openbare verlichting
In het eerste kwartaal wordt de aanbesteding van de openbare verlichting afgerond.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

-

=

=

Aanbesteding is in het tweede in plaats van het eerste kwartaal afgerond. Geen financiële consequenties.