Najaarsnota 2019

02 Omgeving

2J. Ondernemen en bedrijvigheid

2J. Ondernemen en bedrijvigheid

Verder uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda van de nota economie
Opzetten ondernemersloket

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Verder uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda van de nota economie
Opzetten klantcontactsysteem

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Ondernemersschool
In 2018 zijn we gestart met een ondernemersschool voor startende ondernemers, als vervanging van 'Ik Start Smart'. Om tot een succesvolle uitrol hiervan te komen, wordt geadviseerd om de ondernemersschool jaarlijks te organiseren.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

-

-

-

-

In het uitvoeringsprogramma zou de startersschool eenmalig zijn (2018). Door ontbreken budget en bezuinigingen wordt hier geen vervolg aan gegeven. Wel wordt onderzocht of een alternatief mogelijk is, waarbij lokale ondernemers starters gaan begeleiden

Renkum Centrum
Actieplan opstellen voor het verminderen van leegstand en aantrekkelijker maken van het centrum van Renkum.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=

Voor 2019 is een centrummanager ingehuurd. In maart 2019 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met ondernemers en inwoners. Tevens één op één gesprekken gevoerd met ondernemers en met verschillende pandeigenaren om leegstand op te lossen. Een aantal ontwikkelingen zijn in gang gezet.
Het plan van aanpak is in concept gereed.

Gebiedsvisie centrum Oosterbeek
Opstellen van een integrale gebiedsvisie voor het centrum van Oosterbeek en omgeving gemeentehuis.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

Evt. toelichting

=

=

=

=